• 064
 • 020 kopie
 • IMG bloemen
 • 053
 • 054 kopie
 • 067 kopie
 • 009
 • 014
 • 022 kopie
 • 035
 • 047 kopie
 • 060 kopie
 • 071 kopie
 • 072

Stand van zaken omtrent de nieuw­bouw aan de Dokkumer EE

Gepost in Infor­matie over wijk­panel

Stand van zaken omtrent de nieuw­bouw aan de Dokkumer EE:De komende weken gaan er werkza­amhe­den op de locatie aan de Olde­galileën gaan plaatsvin­den. In de weken 30 en 31 tot aan de vakantie zullen de grond­de­pots wor­den afgevo­erd en zal een deel van de damwand wor­den geplaatst. Na de…

Nieuws buurthuis!

Gepost in Infor­matie over wijk­panel

Nieuws over het buurthuis:De gep­lande open dag van 9 sep­tem­ber moeten wij helaas opnieuw can­ce­len. Dit heeft te maken met dat het de gemeente niet gelukt is om de koopovereenkomst voor de zomer­recessie op de B&W agenda te kri­j­gen. De koopovereenkomst staat nu geagen­deerd op 5 sep­tem­ber, daarna…

Fietsploeg

Gepost in Infor­matie over wijk­panel

Wegens te weinig deel­name gaan voor nu de fiet­sploeg niet meer geor­gan­iseerd op pad. Wilt u toch graag met een groep wekelijks/​maandelijks op pad willen kunt u dit bij ons aangeven. (wijkcontact@​wiboleeuwarden.​nl) dan kun­nen we kijken of we dit samen kun­nen doen.

Stand van zaken huizen­bouw aan de EE

Gepost in Infor­matie over wijk­panel

Stand van zaken omtrent de nieuw­bouw aan de Dokkumer EE:• vol­gens de plan­ning is er ges­tart met het Bouwrijp­maken van de locatie• helaas is er gecon­sta­teerd dat er nog sprake is van bodem veron­treinig­ing• om de aard en de omvang van deze veron­treinig­ing in beeld te kri­j­gen zijn er enkele…

Face­book LikeBox

Laat­ste Foto’s

Wijkkaart

wibo-kaart

Even­e­menten

Sorry, no events.

Social Media