• 022 kopie
 • 072
 • 064
 • 020 kopie
 • 014
 • 071 kopie
 • IMG bloemen
 • 053
 • 047 kopie
 • 067 kopie
 • 035
 • 054 kopie
 • 060 kopie
 • 009

Algemene infor­matie

Ver­vang­ing kabelbaan

Gepost in Algemene infor­matie

Bin­nenkort wordt de oude kabel­baan in het speel­tu­in­tje bij het buurthuis wegge­haald door de gemeente, deze wordt in het voor­jaar ver­van­gen voor een nieuw exem­plaar. Kabelbaan

Voor­leesmid­dag dbieb

Gepost in Algemene infor­matie

Woens­dag­mid­dag = voor­leesmid­dag dbieb logo 1 x in de twee weken op woens­dag­mid­dag organ­iseert dbieb een voor­leesmid­dag voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar in het wijkge­bouw tussen 14.00 en 16.00 uur. De toe­gang is gratis. Klik op de link voor meer infor­matie: Voor­leesmid­dag dbieb

Wijk­feest zater­dag 25 sep­tem­ber 2021

Gepost in Algemene infor­matie

A.s. zater­dag 25 sep­tem­ber is het zover: het wijk­feest! Hier bene­den vindt u het programma: wijkfeest pag 2wijkfeest pag 2

Disclaimer

Gepost in Algemene infor­matie

Alge­meenHet onder­staande is van toepass­ing op deze web­site. Door deze web­site te gebruiken stemt u in met deze dis­claimer. Pri­vacy verk­lar­ingU kunt deze web­site bezoeken zon­der ons mee te delen wie u bent of enige infor­matie over uzelf te ver­schaf­fen. Er zijn echter sit­u­aties waar­bij wij…

Face­book LikeBox

Agenda

Sorry, no events.

Social Media