Woens­dagocht­end inloop ouderen

Woensdagochtend activiteit

Vindt u het leuk om andere oud­eren uit de buurt te ont­moeten? Loop dan woens­dagocht­end bin­nen tij­dens de koffie-​ochtend. Dit zijn momenten om bij te praten, met elkaar mee te denken en om infor­matie te delen. We drinken samen een kop koffie of thee, maken een praatje en horen graag of er vra­gen zijn over bijv. man­tel­zorg, Wmo, werk, dagbeste­d­ing of langer thuis bli­jven wonen.

We zien u graag verschijnen!

Face­book LikeBox

Agenda

Sorry, no events.

Social Media