Samen­stelling wijkpanel

Het wijk­panel Oldegalileen/​Bloemenbuurt is gesprekspart­ner voor de gemeente. Zij zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en pret­tige leefomgev­ing. De samen­stelling van het panel is als volgt:

  • Voorzit­ter — Mario Hempe­nius
  • Sec­re­taris — Nog in te vullen
  • Pen­ning­meester — Bas Kliffen
  • Pan­el­lid — Adiep Autar
  • Pan­el­lid — Nog in te vullen

Er zijn nog zetels vacant in het panel. Daar­naast wor­den er mensen gezocht voor ver­schil­lende werk­groepen. Wie belang­stelling heeft, kan zich aan­melden bij:

email: wijkcontact@​wiboleeuwarden.​nl

Face­book LikeBox

Agenda

Sorry, no events.

Social Media