Skip to main content

Samenstelling wijkpanel

Het wijkpanel Oldegalileen/Bloemenbuurt is gesprekspartner voor de gemeente. Zij zet zich samen met de gemeente in voor een schone, veilige en prettige leefomgeving. De samenstelling van het panel is als volgt:

  • Voorzitter - Mario Hempenius
  • Secretaris - Nog in te vullen
  • Penningmeester - Bas Kliffen
  • Panellid - Adiep Autar 
  • Panellid - Nog in te vullen

Er zijn nog zetels vacant in het panel. Daarnaast worden er mensen gezocht voor verschillende werkgroepen. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij:

E-mail: wijkcontact@​wiboleeuwarden.​nl