Buurthuis

Sinds 2019 is het nieuwe buurthuis Olde­galileën in gebruik genomen. Het werd geopend door burge­meester Buma en wethouder de Haan op 13 sep­tem­ber dat jaar na een ingri­jpende verbouwing.

Het adres is: Olde­galileën 129

Het beheer wordt gedaan door de sticht­ing Cul­tureel Cen­trum Mahatma Gandhi.

Opening-pand-SCCMG-13-september-2019.pdf

Face­book LikeBox

Agenda

Sorry, no events.

Social Media